Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Six by SixLe CadranPicture GalleryRegler til kabalen Jacks in the box


Vanskelighetsgrad: 1
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Begynn først med å finne alle knektene, åtte stykker og legg desse i hver sin utbunke. Så legger du ett kort ut i bordet i hver sin bunke, i alt 6 bunker. Snu så ett kort og legg i utslagsbunken. Klart !MÅL:

Å bygge fra Knekt til konge til ess og videre til 10 i hver av Ut-bunkene. Du bygger i ekte farger (spar,hjerter, ruter eller kløver).Regler

I Bord-bunkene kan du bygge nedover i samme farge (altså hjerter syv kan leggs på hjerter 8). Legg kortene nedover i kolonner. Du kan bygge rundt fra Ess til Konge. Du kan flytte ett og ett kort, eller på en korrekt sekvens. Blir det en ledig plass, kan du flytte hvilket som helst ledig kort eller korrekt sekvens dit. Du snur ett og ett kort fra stokken, og kan ikke snu utslagsbunken. I denne versjonen er det også tilgjengelig fire friceller, her kan du "lagre" ett kort i hver celle, for senere å bygge med - eller flytte ut.


Andre varianter av denne kabalen:

Busy Aces
Deuces
Three's Company
Fours Up
Penta

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker