Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen Inverted Freecell

Freecell, hvor du bygger motsatte veier !
Vanskelighetsgrad: 10
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut 6 kort i åtte kolonner, med kortsiden opp, deretter ett kort til i de fire første kolonnene.MÅL:

Lage fire ut-bunker bygd fra Konge ned til Ess i hver av fargene (spar,hjerter,ruter og kløver).Regler

Du har 4 friceller tilgjengelig, hvor du kan lagre ett kort i hver. I bordet bygger du oppover i verdi, med rødt kort på sort, sort på rødt. Du kan kun flytte på ett og ett ledig kort (nederste kortet i en kolonne), men med hjelp av ledige friceller kan du klare å flytte flere. Som en kuriositet kan det nevnes at et av spillene i Windows Freecell som ikke er mulig å klare i en ordinær Freecell, er mulig i denne versjonen. Det er spill #11982.


Andre varianter av denne kabalen:

FreeCell
Kingsleykabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker