Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Algerian patienceBathSix by SixRegler til kabalen Inquisitor

Ikke så brutal kabal som navnet tilsier.
Vanskelighetsgrad: 3
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut til 9 kolonner i bordet, alle kort med kortsiden opp. Ett kort i første kolonne, to i andre, tre i tredje osv. Snu også tre kort til utslagsbunken.MÅL:

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i åtte ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).Regler

Du bygger nedover i verdi i bordet, i samme farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv). Du kan flytte på ett og ett ledig kort, eller på en korrekt ordnet sekvens. En tom kolonne kan fylles med hvilket som helst ledig kort. Fra stokken snur du tre og tre kort til utslagsbunken. Når stokken er tom, kan du snu bunken og dele ut igjen to ganger.


Andre varianter av denne kabalen:

Lady Jane
Quizziekabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker