Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen Indian Patience


Vanskelighetsgrad: 5
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut til 10 kolonner. Første kort i raden skal være med kortsiden ned, så to rader med kortsiden opp.MÅL:

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i åtte ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).Regler

I bordet bygger du ned i verdi så lenge det IKKE er samme farge (på hjerter 7 kan du bygge ruter,kløver eller spar 6). Når du snur ett av kortene i en kolonne, blir dette et beskyttet kort. Du kan ikke bygge med det, eller flytte noen kort til det. Du kan kun spille det til en ut-bunke. Når du har fått kortet ut, fyller du kolonnen igen med utgangspunktet, ett kort ned og to kort opp. Dette gjør du til stokken er tom, da forsvinner beskyttelsen, og du kan bruke kortet slik som de andre. Til en tom kolonne kan du flytte hvilket som helst ledig kort. Du kan kun flytte på ett og ett kort. Fra stokken snur du ett og ett kort til utslagsbunken, du kan ikke snu den og starte på igjen.


Andre varianter av denne kabalen:

Indian
Mumbai
Taj Mahal
Forty Thieves

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker