Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Double FreecellCrecentCrystal Golf SolitaireRegler til kabalen Idle Aces

Her er fire Ess som ikke får noe betydning, altså arbeidsløse (Idle) Ess.
Vanskelighetsgrad: 5
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Finn en toer av hver farge (spar,hjerter,ruter og kløver) og legg de som et kors i bordet (en toer øverst, så to rett under, og en toer under der igjen). Så finner du fire Konger, også det en av hver farge, og legg de utenfor toerene. Snu også ett kort til utslagsbunken.MÅL:

Bygg Toer-bunkene opp til Konge, uavhengig av farge. Konge-bunkene bygger du ned til Ess, også det uavhengig av farge.Regler

Det er ingen bygging i denne kabalen, du kan kun flytte toppkortet i utslagsbunken til en av ut-bunkene. Det er fire Ess til overs, de fire legger du tilsides.


Andre varianter av denne kabalen:


kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker