Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

AcmeApophisAmazonsRegler til kabalen Heads and Tails

En kabal med masse strategi involvert. Kabalen er også kjent under navnet Regiment.
Vanskelighetsgrad: 1
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut en rad øverst i bordet med 8 kort i raden, alle liggende fritt og med kortsiden opp. Så gjør du det samme nederst på bordet, 8 kort i en rad. I mellom der ligger reservebunkene - Det er åtte stykker med 11 kort i hver. De ligger med kortsiden ned.MÅL:

Bygg fire ut-bunker fra Ess opp til Konge. En ess av hver farge (spar, hjerter,ruter og kløver), og du må bygge videre i Essets farge. Legg gjerne Ess-bunkene til venstre på bordet, under hverandre. Så er det fire ut-bunker som skal bygges ned fra Konge til Ess, også det en Kong i hver farge, og man bygger videre på Kongens farge. Legg Konge-bunkene til høyre på bordet, under hverandre.Regler

I bordet kan du bygge på de opne kortene, opp eller ned i verdi og i samme farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv). Du kan ikke bygge rundt mellom Konger og Ess. Du kan kun flytte på ett og ett kort om gangen. Hver gang du får en tom kolonne, skal den fylles med ett av de øverste kortene i reservebunkene. Det er kun på denne måten du kan ta kort fra reserven. Du kan ikke flytte på kort fra En ut-bunke til en annen, så pass på at du ikke blokkerer deg selv.


Andre varianter av denne kabalen:


kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker