Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

FortressAli BabaBlue Par Pyramid SolitaireRegler til kabalen Great wheel


Vanskelighetsgrad: 5
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Ta først bort alle Kongene i stokkene, de skal ikke brukes. Bygg åtte kolonner i bordet, med fire kort i hver. Alle med kortsiden opp. Snu også ett kort til utslagsbunken.MÅL:

Du har tre typer ut-bunker, Ess, Like og Ulike. Ess: Kun essene skal ut her, men det må være annenhver farge på de (sort-rød, eller rød-sort osv). Like: Bygg åtte bunker i farger, spar-hjerter-ruter og kløver - med partall. Start med 2, så 4-6-8-10-12. Ulike: Bygg åtte bunker i farger, spar-hjerter-ruter og kløver - med oddetall. Start med 3, så 5-7-9-11.Regler

Før stokken er tom, kan du ikke bygge i bordet. Du kan kun flytte til en av ut-bunkene. Når stokken er tom kan du bygge nedover i verdi, etter farger (spar på spar, hjerter på hjerter). Du kan kun flytte ett og ett kort. En tom kolonne fylles først fra utslagsbunken med 4 kort. Er utslagsbunken tom, fyller du fra stokken med fire kort. Er stokken også tom, fylles den med hvilket som helst ledig kort (ett kort). Fra stokken snur du ett og ett kort til utslagsbunken. Du kan ikke snu den og dele ut på nytt igjen.


Andre varianter av denne kabalen:

Greater Wheel
Mount Olympus
Carousel


kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker