Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

MariaAlhambraKing AlbertRegler til kabalen Grandmother's


Vanskelighetsgrad: 9
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del først ut ett kort til en av ut-bunkene, som startkort. Del også ut til 22 kolonner, ett kort i hver. Tilslutt snur du stokken, slik at kortstokken er med kortsiden opp.MÅL:

Du skal ha fire ut-bunker som skal gå ned fra startkortet og rundt til det kortet over startkortet. Ett startkort for hver farge (spar,hjerter,ruter og kløver). Så er det fire ut-bunker som går opp fra kortet en over i verdi fra startkortet, og rundt til startkortet. Hver bunke skal følge farge (spar på spar, hjerter på hjerter).Regler

Du kan maksimalt ha to kort i hver kolonne i bordet, og kun det øverste kortet kan brukes. Du kan kun flytte fra en kolonne til en av ut-bunkene. Du kan legge hvilket som helst kort oppå et annet i kolonnen, men det må da komme fra en av utslagsbunkene. Du har nemlig tilgjengelig fire utslagsbunker, hvor du kan plassere kort fra stokken. Men kun ett kort i hver utslagsbunke. Blir det en tom kolonne, fylles det med øverste kort i stokken.


Andre varianter av denne kabalen:

Grandfather
Twentykabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker