Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

TrefoilTopsy-Turvy QueensDemonRegler til kabalen Grandfather


Vanskelighetsgrad: 10
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut til 20 kolonner, ett kort i hver.MÅL:

Du skal ha fire ut-bunker som skal gå fra Ess til Konge i hver sin farge (spar,hjerter,ruter og kløver). Så er det fire bunker motsatt vei, fra Konge og ned til Ess, også det i hver sin farge.Regler

Du kan maksimalt ha to kort i hver kolonne i bordet, og kun det øverste kortet kan brukes. Du kan kun flytte fra en kolonne til en av ut-bunkene. Du kan legge hvilket som helst kort oppå et annet i kolonnen, men det må da komme fra utslagsbunken. Blir det en tom kolonne, fylles det med øverste kort i stokken. Du snur ett og ett kort fra stokken til utslagsbunken. Når stokken er tom, kan du snu bunken og dele ut igjen ett og ett kort.


Andre varianter av denne kabalen:

Father
Grandmother's
Sir Tommy
Twenty

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker