Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Block Eleven IIGypsy SolitaireOsmosisRegler til kabalen Granada


Vanskelighetsgrad: 5
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Finn frem fire ess, en fra hver farge. Det samme med fire Konger. Du legger de i hver sin ut-bunke, ess til venstre, konger til høyre. Så skal du ha 8 celler i midten av bordet, bygd som kolonner med fire kort i hver. Spillsiden opp. Du har også fire friceller tilgjengelig, men du begynner uten kort i de.MÅL:

Du skal bygge fra Ess til konge i de fire ut-bunkene som starter med Ess, og fra Konge ned til Ess i Konge-bunkene. Du bygger spar på spar, hjerter på hjerter osv.Regler

Fra reserve-kolonnene i bordet kan du kun flytte til ut-bunkene, eller til fricellene (altså ingen bygging i "bordet"). I fricellene kan du bygge opp eller ned i samme farge (spar på spar, hjerter på hjerter). Du kan også bygge videre fra Kong - Ess - To, eller To - Ess - Konge osv. Du kan om du velger (eller må) snu ett og ett kort fra stokken og legge øverst i hver fricelle. Når stokken er tom, så kan du samle sammen kortene i fricellene og dele ut på nytt ett kort i hver fricelle. Når stokken blir tom igjen, kan du gjøre det en gang til. Blir en celle tom, kan du fylle det med et ledig kort.


Andre varianter av denne kabalen:

Alhambra
kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker