Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

BrigadeAce-Race3 Pyramid Tripeaks 2Regler til kabalen Gold Rush

Første gangen tar du 3 og tre kort fra bunken. Neste gang to og to, og siste gangen kun ett kort.
Vanskelighetsgrad: 3
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut først ett kort i første kolonne med kortsiden opp, deretter skal du dele videre med kortside ned i 6 kolonner. Totalt altså 7 kolonner. Neste rad deler du fra kolonne 2, så fra kolonne 3, så 4 osv osv til du er komt helt bort så du starter på kolonne 7. Etter det skal du dele ett siste kort med kortsiden opp i kolonnene fra 2 til og med 7. Snu så ett kort i utslagsbunken, og du er klar.

MÅL:

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i fire ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).Regler

Du bygger i bordet - motsatte farger, sort på rød, rød på sort - nedover i verdi. Du kan kun flytte på ett og ett kort, eller på en ordnet sekvens. Tomme kolonner kan fylles med en konge, eller en sekvens som starter med en konge. Fra stokken snur du første omgangen (helt til stokken blir tom) tre og tre kort om gangen. Når du så snur bunken, skal du legge to og to kort, og siste gangen, ett og ett.


Andre varianter av denne kabalen:

Klondike
Spike
Thieves Rush
Double Gold Rush

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker