Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen German Cross


Vanskelighetsgrad: 2
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Finn først fire ess, en i hver farge (spar,hjerter,ruter og kløver). Det samme med fire konger. Legg Essene nedover i midten av bordet i hver sin ut-bunke. Legg så Kongene bortover i midten av Essene, så det blir et kors. Så skal det være 12 bunker med ett kort i hver. Legg gjerne tre oppe til venstre, oppe til høyre, nede til venstre og nede til høyre.MÅL:

Utbunkene som starter med Ess skal bygges opp til Konge, i samme farge som Essen har. De som begynner med Konge skal bygges ned til Ess, i samme farge som Kongen har. Målet er å få alle kortene til ut-bunkene.Regler

Du kan ikke flytte kort mellom bunkene, kun det øverste kortet i bunkene kan flyttes til en av utbunkene. Når du ønsker, kan du ta kort fra stokken, og legge ett kort øverst i hver av bunkene i bordet. I utslagsbunkene har du mulighet til å flytte fra en bunke til en annen. En tom bunke fylles på med ett kort fra stokken. Når stokken er tom, og du står fast, kan du samle inn igjen bunkene i bordet, begynn med den nederst til høyre og fortsett mot klokken. Del så ut igjen ett kort til hver av bunkene. Dette kan du gjøre 2 ganger.


Andre varianter av denne kabalen:


kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker