Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen Geoffrey

Yukon kabal, med Scorpion-oppsett i bordet.
Vanskelighetsgrad: 3
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

Du skal dele ut til 8 kolonner. I de fire siste kolonnene skal de fire første radene være med kortsiden ned. Resten skal være med kortsiden opp. I alt skal du dele ut seks rader i alle kolonnene, så ett kort til i kolonne en til fire.

MÅL:

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i fire ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).Regler

I bordet bygger du ned i verdi, og bygger med spar på spar, hjerter på hjerter osv. Til en tom kolonne må du flytte en konge, eller en gruppe kort som starter med en konge. Dette er en Skorpion-kabal, det betyr at du kan flytte kort fra en kolonne til en annen, selv om kortene under i kolonnen ikke er i sekvens. Så lenge det øverste kortet av de du flytter er en lavere og samme farge en det kortet du flytter til, går det bra. Online versjonen gir deg 4 vanskelighetsgrader. Oppsettet beskrevet her passer til "Hard".


Andre varianter av denne kabalen:

Yukon
kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker