Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Easy Go SolitaireOsmosisColoradoRegler til kabalen Frog

Denne kabalen er også kjent med navnet Toad.
Vanskelighetsgrad: 9
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut 13 kort til en reservebunke. Kommer det et Ess, legger du de i hver sin utbunke. Så snur du ett kort fra stokken til Hoved-utslagsbunken.MÅL:

Bygg åtte ut-bunker fra Ess til Konge, i hver sine farger (2 med spar, 2 med hjerter osv).Regler

Fra reserven kan du kun legge topp-kortet til en av ut-bunkene. Øverste kortet i stokken legges til en Hoved-utslagsbunke. Derifra må kortet enten flyttes til en ut-bunke, eller til en av 5 vanlige utslagsbunker. Kortene trenger ikke å ligge i noe spesiell rekkefølge i utslagsbunkene, men gode tips er å bygge nedover så godt du kan, og legge høye kort i en bunke. Ikke legg mange kort med samme verdi i samme bunke. Du må flytte kortet i Hoved-utslagsbunken før du snur neste kort fra stokken. Når stokken er tom, kan du ikke snu utslagsbunkene.


Andre varianter av denne kabalen:

Fly
Houseflykabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker