Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen Freecell

Den desidert mest spilte kabalen for tiden, og en kabal som gir deg alle muligheter til å klare den, med litt skills .. Det er kun 8 kjente oppsett som det ikke finnes løsning på.
Vanskelighetsgrad: 10
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut alle kort i 8 kolonner, alle med kortsiden opp. Det blir ett kort mer i 1-4 rad.

MÅL:

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i fire ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).Regler

i freecell har du i utgangspunktet kun lov til å flytte på ett og ett kort. Men, med hjelp av fire friceller, og eventuelle tomme kolonner kan du flytte på lengre sekvenser av gangen. Du bygger nedover i bordet, etter omvendt farge prinsippet (sort på rød, rød på sort). Tomme kolonner kan du fylle med hvilket som helst ledig kort. I fricellene kan du kun legge ett kort i hver celle, totalt fire stykker.


Andre varianter av denne kabalen:

Baker's Game
Sea Towers
ForeCell
Challenge FreeCell
Double FreeCell

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker