Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Moving LeftCaptive QueensAunt MaryRegler til kabalen Four Winds


Vanskelighetsgrad: 8
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

Finn først de fire essene, de skal du legge til utbunkene. Skal forsøke å forklare oppsettet så forståelig som mulig her :) Begynn til venstre i bordet, ca midt på. Legg Spar Ess der. Neste kolonne, rett ved siden av legger du fire kort fra stokken rett under hverandre. Neste kolonne to kort rett under hverandre, slik at hvert av kortene ligger midt i mellom to av kortene fra andre kolonne. Fjerde og femte kolonne: Kløver Ess øverst plassert halveis i hver kolonne, så ett kort i hver kolonne, så Stokken i den venstre og utslagsbunken i den høyre, så ett kort i hver kolonne, og til slutt Hjerter Ess nederst, ca midt mellom kolonnene. Så gjentar du 1-3 kolonne, med Ruter Ess ytterst. Nå trenger du jo ikke å legge de ut slik, men det har noe med navnet på kabalen å gjøre (se reglene).MÅL:

Bygg fire ut-bunker, fra Ess til Konge i den fargen som Essen er (spar,hjerter,ruter eller kløver).Regler

Du kan ikke bygge på bunkene, men erstatte kort som du legger til en utbunke på følgende måte: 1) du kan ta øverste kortet i utslagsbunken, eller 2) ta ett kort fra en annen bunke i bordet, MEN: kortet du legger på en tom plass må være i samme farge som den nærmeste Essen ! Hver Ess har fire slike bunker. Fra stokken snur du ett og ett kort til utslagsbunken. Når stokken er tom, kan du snu utslagsbunken, og dele ut ett og ett kort en gang til.


Andre varianter av denne kabalen:

Carpet
kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker