Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen Algiers

En middels vanskelig kabal, med reservebunker og delvis fricelle
Vanskelighetsgrad: 4
Antall kortstokker: 3


Utdeling/klargjøring av kabalen

I bordet skal du ha 12 kolonner, med ett kort i hver. Så skal du ha 9 reserver, med 6 kort i hver.MÅL:

Bygge oppover fra Ess til Konge i farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv) i hver av de 12 ut-bunkene.Regler

I bordet bygger du nedover i samme farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv). Du kan kun flytte ett og ett kort. Tomme kolonner kan fylles med hvilket som helst ledig kort. Fra reserven kan du flytte det øverste kortet til bordet (Bygge med, eller legge i en tom kolonne), eller i en ut-bunke. Når en reserve-bunke blir tom, kan du bruke den som en fricelle for ett kort fra bordet. Du kan når du måtte ønske ta kort fra stokken, men du må da legge to kort i hver av kolonnene i bordet.


Andre varianter av denne kabalen:

Algerian Patience
Carthagekabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker