Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

GolfMagic Card SagaThieves of Egypt 2Regler til kabalen Four Colours

Fire Freeceller som vanlig, men bare en til hver farge.
Vanskelighetsgrad: 6
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

I bordet er det syv kolonner, men du skal dele ut alle kortene i de fire første kolonnene. I tillegg må du først sortere kortene i hver farge. Finn de 13 sparene, stokk de, og legg de i en kolonne. Det samme med hjerterene, ruterene og kløverene.MÅL:

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i fire ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).Regler

Du begynner med tre tomme kolonner, og fire tomme friceller. Fricellene kan inneholde ett kort hver, men kun ett kort fra hver farge (en celle med spar, en med hjerter, en med ruter og en med kløver). Den fricellen som er rett over kolonnen med spar, kan kun inneholde spar osv. Du kan flytte både på ett og ett ledig kort, og på en korrekt ordnet sekvens. Sekvensene skal være bygd nedover i verdi, med sort kort på rødt, rødt på sort. En tom kolonne kan fylles med hvilket som helst ledig kort.


Andre varianter av denne kabalen:

Freecell
kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker