Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen Algerian Patience

Her bygger du både opp og ned, både i bordet og i ut-bunkene
Vanskelighetsgrad: 10
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Finn først frem fire konger, en i hver farge (spar, hjerter, ruter og kløver) og legg de i hver sin ut-bunke oppe til høyre. I bordet skal du ha 8 kolonner, ett kort i hver kolonne, samt 6 reserve-bunker med 6 kort i hver.

MÅL:

Du har fire ut-bunker som skal starte med Ess og bygges opp i verdi til Konge. Så har du de som allerede ligger en Konge i, de skal bygges ned til Ess. Du følger farge, spar på spar, hjerter på hjerter osv.Regler

Du kan bygge både opp og ned i hver kolonne om du ønsker, så lenge du bygger i farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv). Du kan kun flytte ett og ett kort. Fra reservebunken kan du bygge med de øverste kortene. Når en reservebunke er tom, kan du bruke den som en fricelle, og legge ett kort fra bordet der. Når du ikke har flere trekk igjen (eller når du måtte ønske), kan du legge to kort fra bunken i hver reservebunke. Siste gangen er det kun nok til ett kort i hver bunke. Online-eksempelet begynner ikke med Kongene i ut-bunkene, men ett kort ekstra i de fire første bunkene.


Andre varianter av denne kabalen:

Carthage
Cicely
Kingsdown Eights
Tournament

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker