Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen Flow

Her bygger du både i reserve-bunkene og i bordet.
Vanskelighetsgrad: 8
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

Alle kortene deles ut til reservebunkene. 8 reserve-kolonner, med 6 kort i hver, og ett kort ekstra i de fire første kolonnene.MÅL:

Målet er å lage fire sekvenser fra Konge og ned til Ess i hver farge (en i spar, en i hjerter osv).Regler

Du kan flytte kort fra reservebunkene til bordet, ikke omvendt. I bordet bygger du ned i verdi og farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv). Du kan flytte på ett og ett kort, eller på en ordnet korrekt sekvens. En tom kolonne fylles med hvilket som helst ledig kort. I reservekolonnene bygger du på samme måte, og kan også her flytte på en ordnet korrekt sekvens, eller bygge med ett enkelt ledigkort. Tom kolonne fylles med hvilket som helst ledig kort. I tillegg kan du flytte ett og ett kort, eller en ordnet sekvens fra reservekolonnene til bordet.


Andre varianter av denne kabalen:

Wave Motion
Wading Pool
FreeCell
Scorpion

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker