Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

New YorkEagle WingsWhiteheadRegler til kabalen Floradora


Vanskelighetsgrad: 7
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut til seks kolonner i bordet, seks kort i hver, og ett kort til utslagsbunken.MÅL:

Mål er å bygge fra Ess til Dame i hver sin farge i fire ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).Regler

Du bygger nedover i verdi, uavhengig av farge. Du kan kun flytte på ett og ett kort. og bygge på nederste kort i en annen kolonne. En tom kolonne fylles av hvilket som helst ledig kort. Kongene skal flyttes til sin egen ut-bunke. Fra stokken snur du ett og ett kort til utslagsbunken. Du kan ikke snu denne og dele ut på nytt.


Andre varianter av denne kabalen:

Thirty Six
kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker