Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Giza SolitairChess CardsEmbed SolitaireRegler til kabalen Fifteen

Som navnet står for, her er det femten kolonner i bordet.
Vanskelighetsgrad: 5
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut til 15 kolonner i bordet, med syv kort i hver, bortsett fra den siste som har seks kort. Det var alle kortene.MÅL:

Du skal ha fire ut-bunker som skal gå fra Ess til Konge i hver sin farge (spar,hjerter,ruter og kløver). Så er det fire bunker motsatt vei, fra Konge og ned til Ess, også det i hver sin farge.Regler

Du kan både bygge opp og ned i bordet, en i verdi. Men du må legge spar på spar, hjerter på hjerter osv. Du kan ikke bygge rundt fra Kong til Ess, eller Ess til Konge. Du kan kun flytte på ett og ett kort, det nederste i hver kolonne. En tom kolonne kan fylles med hvilket som helst ledig kort.


Andre varianter av denne kabalen:

Capricieuse
Nationalekabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker