Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen Famous Fifty


Vanskelighetsgrad: 1
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut til 10 kolonner, med fem kort i hver. Alle med kortsiden opp. Snu også ett kort til utslagsbunken.MÅL:

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i åtte ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).Regler

I bordet bygger du nedover i verdi, etter farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv). Du kan kun flytte på ett og ett kort. En tom kolonne kan fylles med hvilket som helst kort. Fra stokken snur du ett og ett kort til utslagsbunken. Bunken kan ikke startes på igjen når stokken er tom. Ett godt tips her er å få en tom kolonne så fort som mulig, så blir det som en slags fricelle.


Andre varianter av denne kabalen:

Forty Thieves
kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker