Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen Family Plot

Tre restriksjoner i kabalen gjør den både vanskelig, men også interessant.
Vanskelighetsgrad: 1
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del først ut ett kort til den ene av åtte ut-bunker. Så deler du ut ett kort i hver av 12 kolonner i bordet. Du har også en reservebunke, del ut 13 kort der, med kortsiden opp. Så snur du ett kort til utslagsbunken.MÅL:

Målet er å bygge åtte ut-bunker fra startkortet og rundt til kortet en under i verdi. Hver bunke bygges etter farger (spar,hjerter,ruter og kløver) med samme startkort-verdi i alle bunkene.Regler

Først til 3 spesielle regler i kabalen, som gir deg noen restriksjoner.
1: Du kan ikke bygge på noen av de syv andre ut-bunkene, før du har fullført hele den første.
2: Kortene fra reserven kan ikke legges ut i en tom kolonne.
3: Du kan ikke bygge på eller med ett startkort i bordet, før du er ferdig med den første ut-bunken.
De vanlige reglene: I bordet bygger du nedover i verdi, i samme farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv). Du kan også bygge rundt, fra Ess til Konge, Dame osv. Du kan også flytte på sekvenser om de er bygd korrekt. En tom kolonne kan kun fylles fra utslagsbunken. Når stokken er tom, kan du snu utslagsbunken og dele ut ett og ett kort en hel omgang til.


Andre varianter av denne kabalen:

The Plot
Single Plotkabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker