Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Thumb And PouchBristolBahamas Tripeaks SolitaireRegler til kabalen Agnes Three

Her har vi en Agnes-kabal som er av det lette slaget. Du trenger riktignok en del kort :)
Vanskelighetsgrad: 9
Antall kortstokker: 3


Utdeling/klargjøring av kabalen

Begynn først med å legge ett kort ut. Dette er da det laveste kortet. Var kortet f.eks en sekser, er altså sekseren lavest og femmeren høyest. I bordet skal det være 13 kolonner, begynn med å legge ett kort i hver kolonne, opent. Legg så en ny rekke på, men begynn på kolonne 2. Neste gang på kolonne 3 osv. Under selve bordet har du 13 hjelpekort. liggende ved siden av hverandre. Klar !MÅL:

Mål er å få ut alle kortene i 12 bunker (som da starter på det første kortet du la). Du bygger oppover i verdi, med spar på spar, hjerter på hjerter osv.Regler

I bordet bygger du nedover,etter motsatt farge (altså sort på rød, rød på sort). Du kan flytte enten det nederste kortet i en kolonne, eller en korrekt sekvens. Blir en kolonne tom er det kun lov å flytte det høyeste kortet dit, enten en hel sekvens, eller om det kortet ligger nederst i en kolonne. Når du ikke kan gjøre noen flere trekk, må du legge ett nytt kort på toppen av kortene i hjelpekolonnen. Husk at du bygger "rundt" altså at på en ess kan du fortsette å bygge "nedover" med konge, dame osv. Det er ingen utslagsbunke her, så når du har lagt ut alle kortene i stokken og er tom for trekk har du enten fått alle kort ut, eller så har du tapt :)


Andre varianter av denne kabalen:

Agnes Bernauer
Agnes Sorelkabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker