Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen Agnes Bernauer

Dette er en versjon av den vanlige Kabalen, eller Klondike på engelsk. Begge spillene ble i sin tid kalt for Agnes, så et nytt navn ble gitt dem begge.
Vanskelighetsgrad: 5
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

Begynn først med å legge ett kort ut. Dette er da det laveste kortet. Var kortet f.eks en sekser, er altså sekseren lavest og femmeren høyest. I bordet skal det være syv kolonner, begynn med å legge ett kort i hver kolonne, opent. Legg så en ny rekke på, men begynn på kolonne 2. Neste gang på kolonne 3 osv. under selve bordet har du 7 hjelpekort tilgjengelig.

MÅL:

Mål er å få ut alle kortene i de fire bunkene (som da starter på det første kortet du la), bygd oppover en i verdi. Du legger spar på spar, hjerter på hjerter osv.Regler

I bordet bygger du nedover, med annenhver farge. Du kan flytte enten det nederste kortet i en kolonne, eller en korrekt sekvens. Fra hjelpekolonnen nederst kan du bruke det øverste kortet til å enten bygge i bordet eller til å legge ut. Blir en kolonne tom er det kun lov å flytte det høyeste kortet dit, enten en hel sekvens, eller om det kortet ligger nederst i en kolonne eller som et hjelpekort. Når du ikke kan gjøre noen flere trekk, må du legge ett nytt kort på toppen av de andre kortene i hjelpe-kolonnen.

Online eksempelet vårt har litt andre regler: Her ligger reservekortene over kolonnene, men det blir det samme. Forskjellen her er at ut-bunkene alltid skal begynne med en Ess. I tillegg kan du bygge "rundt" i bordet, dvs at du kan velge å la Essen ligge i bordet, og bygge videre "nedover" med Konge, dame osv.


Andre varianter av denne kabalen:

Agnes Sorel
Agnes Three
Seymor
Prince Albert

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker