Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Monte Carlo IIGenius SolitaireCarpetRegler til kabalen Agnes Bernauer

Dette er en versjon av den vanlige Kabalen, eller Klondike på engelsk. Begge spillene ble i sin tid kalt for Agnes, så et nytt navn ble gitt dem begge.
Vanskelighetsgrad: 5
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

Begynn først med å legge ett kort ut. Dette er da det laveste kortet. Var kortet f.eks en sekser, er altså sekseren lavest og femmeren høyest. I bordet skal det være syv kolonner, begynn med å legge ett kort i hver kolonne, opent. Legg så en ny rekke på, men begynn på kolonne 2. Neste gang på kolonne 3 osv. under selve bordet har du 7 hjelpekort tilgjengelig.

MÅL:

Mål er å få ut alle kortene i de fire bunkene (som da starter på det første kortet du la), bygd oppover en i verdi. Du legger spar på spar, hjerter på hjerter osv.Regler

I bordet bygger du nedover, med annenhver farge. Du kan flytte enten det nederste kortet i en kolonne, eller en korrekt sekvens. Fra hjelpekolonnen nederst kan du bruke det øverste kortet til å enten bygge i bordet eller til å legge ut. Blir en kolonne tom er det kun lov å flytte det høyeste kortet dit, enten en hel sekvens, eller om det kortet ligger nederst i en kolonne eller som et hjelpekort. Når du ikke kan gjøre noen flere trekk, må du legge ett nytt kort på toppen av de andre kortene i hjelpe-kolonnen.

Online eksempelet vårt har litt andre regler: Her ligger reservekortene over kolonnene, men det blir det samme. Forskjellen her er at ut-bunkene alltid skal begynne med en Ess. I tillegg kan du bygge "rundt" i bordet, dvs at du kan velge å la Essen ligge i bordet, og bygge videre "nedover" med Konge, dame osv.


Andre varianter av denne kabalen:

Agnes Sorel
Agnes Three
Seymor
Prince Albert

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker