Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

EquinoxCruel SolitairePicture GalleryRegler til kabalen Eagle Wing


Vanskelighetsgrad: 9
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

Følg oppsettet, så bygger du en ørn i bordet :) ! Begynn med å ta det øverste kortet fra stokken og legg i en av ut-bunkene. Dette er da verdien alle ut-bunkene skal starte med. Så bygger du vingene til fuglen. Det skal da være fire kort på venstre siden, Ett kort øverst til venstre, så ett kort på skrå ned til høyre fra det, og enda ett på skrå nede til høyre for det igjen. Samme med siste kortet. Kortene skal ikke dekke hverandre. Så gjør du det samme på høyre siden, Ett kort oppe ytterst til høyre, så ett kort litt lavere osv. Så skal du i midten ha reservebunken. Du kan variere litt på mengden av kort der, og antall redeals fra utslagsbunken - Det vanlige er 17 kort i reserven og 2 redeal i utslagsbunken.MÅL:

Bygge opp i verdi fra startkortet, rundt til kortet som er en lavere i verdi enn startkortet. Du bygger bunkene etter farge (spar,hjerter,ruter og kløver).Regler

Du bygger på vingene på fuglen, og du kan bygge nedover i samme farge (f.eks spar på spar) - men maksimalt tre kort i hver kolonne. Du kan flytte på sekvenser om det lar seg gjøre innenfor begrensningen på tre kort. Kort fra reserven kan brukes til bygging i kolonnene, eller til en ut-bunke. Kun øverste kortet kan brukes. Du kan bygge rundt, fra Ess til Konge-Dame. Tomme kolonner fylles med kort fra reserven, når den er tom med hvilket som helst ledig kort. Du snur ett og ett kort til utslagsbunken. Du kan velge litt vanskelighetsgrad her, om du vil snu og dele ut utslagbunken igjen 0,1,2 ganger. Denne versjonen (og nivå) har 2 redeals.


Andre varianter av denne kabalen:

Wings
Bald Eaglekabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker