Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen Dutchess


Vanskelighetsgrad: 9
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut ett kort i hver kolonne, fire stykker. Så tre kort i hver reservebunke, i alt fire stk. del med kortsiden opp. Til slutt snur du ett kort til utslagsbunken.MÅL:

Bygg opp i verdi fra startkortet, og rundt til kortet en under i verdi. Bunkene bygges etter farger (spar i den ene, hjerter i den andre osv).Regler

Det første du gjør, er å velge ett av de ledige kortene (nederste i kolonnene, øverst i reservebunkene eller utslagsbunken) til startkort på den første ut-bunken. I bordet bygger du nedover i verdi, med sort kort på rødt, rødt på sort. Du kan bygge rundt, fra Ess og videre til Konge-Dame osv. Du kan flytte på ett og ett kort, eller på sekvenser som er bygd korrekt (ned i verdi, sort på rød, rød på sort). En tom kolonne fylles med ett av toppkortene i reservebunken. Når de er tomme kan du bruke hvilket som helst kort, eller en korrekt sekvens. Du snur ett og ett kort til utslagsbunken, til stokken er tom. Da samler du inn igjen bunken, og deler ut på nytt en gang til. Fra reserven kan du bruke det øverste kortet i hver bunke til å bygge med i bordet, eller å flytte til en ut-bunke.


Andre varianter av denne kabalen:

Canfield
Duke
Countess


kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker