Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Ace of HeartsBlack WidowAces and Kings SolitaireRegler til kabalen Double Storehouse


Vanskelighetsgrad: 9
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut alle toerene i hver sin utbunke. Del så ut ett kort i syv kolonner i bordet, samt 19 kort til reservebunken. Snu et kort i utslagsbunken, og du er klar.MÅL:

Bygge opp fra 2 til Konge til Ess etter farge, spar på spar og hjerter på hjerter osv.Regler

I bordet bygger du nedover i farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv). Du kan legge det høyeste kortet fra reserve-bunken i sekvenser nederst i en rekke. Sekvenser kan flyttes til ny kolonne, om det laveste kortet i kolonnen du flytter til passer inn som høyeste kort i sekvensen. Blir det en kolonne ledig skal du ta det neste kortet fra reservebunken, og legge det der. Når reservebunken er tom, kan du flytte hvilket som helst ledig kort dit. Fra stokken snur du ett og ett kort. Du kan snu utslagsbunken to ganger. Husk at du bygger nedover også fra 2 -1 - konge - dame og så videre.


Andre varianter av denne kabalen:

Storehouse
Canfieldkabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker