Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen Adelaide

En hyggelig versjon av Skorpion-kabal, med gode muligheter for å få til å gå opp !
Vanskelighetsgrad: 10
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Begynn med å legge ut 7 kort i 8 kolonner, alle kort synlige, men slik at kun nederste kort er opent. Snu så et kort klart i utslagsbunken.MÅL:

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i åtte ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver)Regler

I bordet bygger du nedover i farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv). Du kan flytte kort fra midt i kolonnen til ny kolonne så lenge det øverste kortet du flytter er en lavere enn det nederste korten i kolonnen du flytter til. Altså kortene må ikke ligge i sekvens. Får du en open kolonne, kan du kun flytte en konge dit (med de andre kortene under kongen i kolonneen). Du kan snu utslagsbunken en gang.


Andre varianter av denne kabalen:

Outback
Australian Patience
Darwin


kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker