Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

DiavoloFOG SolitaireMazeRegler til kabalen Double Signora


Vanskelighetsgrad: 2
Antall kortstokker: 4


Utdeling/klargjøring av kabalen

Start med å dele ut ett kort til hver kolonne, i alt 11 stk. Så deler du ut til reservebunken, 21 stykker. De deles med kortsiden opp, i rekke så du ser alle kortene. Snu også ett kort til utslagsbunken. Før du nå går videre, ta en god kikk på kortene. du skal nå velge start kort i ut-kolonnene. Det kan være ett av kortene i bordet, kortet i utslagsbunken, eller det øverste i reserven. Det du må passe på her, er å ikke velge et kort som du ser at det ligger mange i reserven rett UNDER i verdi. Bedre å velge ett kort du ser det er mange i reserven som er OVER i verdi. Reserven kan nemlig kun flyttes til en ut-bunke. Velger du ett kort fra bordet, skal kortet fra utslagsbunken legges der kortet låg, og et nytt snus i utslagsbunken. DA er du klar :)

MÅL:

Mål er å få alle kortene ut i de 16 Ut-bunkene, hver bunke starter med det kortet du først valgte, og oppover og rundt til kortet en under i verdi. Du bygger med motsatt farger, sort kort på rødt, rødt på sort.Regler

I bordet kan du bygge nedover i verdi, etter motsatte farger (sort på rødt, rødt på sort). Du kan bygge rundt, dvs fra 2 til Ess til Konge-Dame osv. Du kan kun flytte på det nederste kortet i hver kolonne. Fra reservebunken kan du KUN legge kort til en ut-bunke, og kun det øverste kortet. Tomme kolonner i bordet fylles opp med det øverste kortet i utslagsbunken, eller fra stokken om den er tom. Du snur ett og ett kort fra stokken og legger i utslagsbunken. Du kan ikke snu den og begynne på nytt.


Andre varianter av denne kabalen:

Signora
Empress of Italy
Terrace


kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker