Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

GolfCalculationHalloween TripeaksRegler til kabalen Double Kingsley

Omvent Klondike med 2 kortstokker.
Vanskelighetsgrad: 1
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut til 9 kolonner i bordet, kun nederste kortet i kolonnene med kortsiden opp. 1 kort i første kolonne, 2 i andre, 3 i tredje osv. Snu også ett kort til utslagsbunken.MÅL:

Bygg NED i verdi, fra Konge ned til Ess. Bunkene bygges etter farger, spar på spar, hjerter på hjerter osv. i alt åtte utbunker.Regler

I bordet bygger du OPP i verdi, med sort kort på rødt, rødt på sort. Du kan flytte på ett og ett kort, eller på en ordnet sekvens. Du må selvsagt bygge kort/sekvens på det nederste kortet i en annen kolonne for å flytte på det/de. En tom kolonne kan fylles med et Ess, eller sekvens som starter med en Ess. Fra stokken snur du ett og ett kort til utslagsbunken. Du kan ikke snu den og dele ut på nytt.


Andre varianter av denne kabalen:

Kingsley
Klondikekabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker