Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen Double Jane


Vanskelighetsgrad: 9
Antall kortstokker: 4


Utdeling/klargjøring av kabalen

I denne Klondike versjonen skal du dele ut alle kortene med kortsiden opp, og nedover i kolonne så du ser alle kolonnene. I alt er det 13 kolonner. Ett kort i første kolonne, to i andre, tre i tredje osv.MÅL:

Bygge seksten ut-bunker fra Ess til Konge i hver farge (fire bunker spar, fire i hjerter osv).Regler

Du bygger i bordet nedover i verdi uavhengig av farge. Du kan kun flytte på ett og ett kort, eller sekvenser ordnet etter farge (om sekvensen f.eks består kun av spar). Tomme kolonner kan fylles med en konge, eller sekvens som starter med konge. Fra stokken snur du ett og ett kort til utslagsbunken. Du kan ikke snu bunken.


Andre varianter av denne kabalen:

Lady Jane
Arabellakabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker