Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen Double Aces and Kings


Vanskelighetsgrad: 5
Antall kortstokker: 4


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del først ut til fire reservebunker. Det skal være 13 kort i hver, med kortsiden opp. Del de ut som en vifte, slik at du ser alle kortene, men kun kan bruke det øverste kortet. I midten av bordet skal det være plass til 16 utslagsbunker. Under der deler du ut 8 frittstående kort. Til slutt snur du ett kort til utslagsbunken.MÅL:

8 utbunker skal bygges opp fra Ess til Konge, uavhengig av farge. 8 bunker skal bygges ned fra Konge til Ess, uavhengig av farge.Regler

Du kan ikke bygge noe i bordet, men kun flytte tilgjengelige kort til ut-bunkene. Tilgjengelige kort er de åtte frittstående kortene, toppen av utslagsbunken, og toppen av reserveviftene. Når du tar ett av de åtte kortene og legger ut, erstatter du det med et kort fra stokken. Når den er tom, kan du ta hvilket som helst ledig kort. I utbunkene kan du flytte på kort, fra en bunke til en annen, og er en viktig del av det å klare kabalen. Du kan flytte på det øverste kortet, og legge til en ny bunke om det passer med sekvensen. Utslagsbunken kan du ikke snu og dele ut på nytt igjen.


Andre varianter av denne kabalen:

Aces and Kings
Racing Aceskabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker