Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

CanisterBabetteFreecell DuplexRegler til kabalen Diavolo


Vanskelighetsgrad: 1
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut til ni kolonner i bordet. Det er kun det siste kortet i hver kolonne som er med kortsiden opp, resten med kortsiden ned. Første kolonne med 9 kort, andre kolonne med 8 kort osv. til den niende kolonnen, som kun har ett kort. Snu også ett kort til utslagsbunken.MÅL:

De fire første utbunkene skal du bygge opp fra Ess til Konge etter farge. To av bunkene med røde kort, de to andre med sorte kort. I de andre fire utbunkene får du kun legge ut en hel sekvens ned i verdi fra Konge til Ess , med sort kort på rødt, rødt på sort. To av bunkene starter med sorte konger, de to siste med røde konger.Regler

I bordet bygger du nedover i verdi, etter motsatt farge (sort på rød, rød på sort). Du kan flytte på ett og ett kort (det nederste i hver kolonne), eller en ordnet sekvens (også nederst i kolonnen). En tom kolonne kan fylles på igjen, men kun med Konger, eller en sekvens som starter med en Konge. Fra stokken snur du ett og ett kort til utslagsbunken. Du får ikke snu den og dele ut på nytt. Tips: Du må hele tiden huske på at du ikke bare skal bygge ett og ett kort i de fire første ut-bunkene, men at du også må bygge hele sekvenser ned i bordet fra Konge til Ess. Vurder derfor alltid om du kan flytte ett kort til de ut-bunkene hvor du bygger opp, eller om du trenger det kortet for å få ferdig en hel sekvens.


Andre varianter av denne kabalen:

Rouge et Noir
Lady Cadogan
Forty Devils
Numeration

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker