Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen Demonthief

Samme regler og oppsett som Demons and Thieves, med unntak av at du ikke kan snu utslagsbunken.
Vanskelighetsgrad: 8
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Det først kortet du trekker fra stokken blir startkortet i en av ut-bunkene. De andre 7 begynner da også med dette kortet. Du skal ha 9 kolonner i bordet. I de fire første deler du ut ett kort i hver kolonne. I de siste 5 deler du ut 8 kort i hver. Så skal du ha en reservebunke (plasser den til venstre for bordet) med 13 kort i, kun topp-kortet skal vises. Resten av kortene skal være i stokken, snu ett kort og legg i utslagsbunken. Du er klar !MÅL:

Bygge opp i verdi etter farger (spar på spar, hjerter på hjerter osv) fra start-kortet og rundt, så du til slutt har alle kortene UT.Regler

Bordet er delt inn i to grupper. Gruppen til venstre (de fire første kolonnene) bygger du nedover sort-rød osv. Gruppen til høyre bygger du nedover etter farge (hjerter 8, hjerter 7 osv). Du bygger fortsatt nedover fra ess videre til konge. Du kan flytte på gyldige sekvenser, det vil si at fra venster til høyre gruppe kan du flytte sekvenser som er sort-rød. Fra høyre til venstre kan du flytte sekvenser som er i rekke i samme farge. Hemmeligheten med å lykkes med kabalen er å gjøre strategiske flytt fra den ene delen til den andre. Tomme kolonner kan fylles med hvilket som helst kort eller sekvens (som passer reglene). I utslagsbunken snur du ett og ett kort. Du kan ikke snu utslagsbunken. Du kan bruke topp kortet i reserven og utslagsbunken til å bygge med, eller legge ut.


Andre varianter av denne kabalen:

Demons and Thieves
Canfield
Forty Thieves


kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker