Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

King AlbertOnly FifteenCrecent IIRegler til kabalen Aces and Kings

En mer utradisjonell kabal, hvor du spiller i bordet, og blir ferdig i bordet. En vanskelig kabal etter standard-reglene, men ved kjøkkenbordet får du den opp ved å snu bunken :)
Vanskelighetsgrad: 1
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Først, del ut annenhver kort i to bunker, med billedsiden opp. Totalt 13 kort i hver bunke. Gjerne oppe til venstre, oppe til høyre. Så legger du 4 kort opp ved siden av hverandre, gjerne nede til høyre. Så plasser du bunken nede til venstre, og snur et kort til utslagbunken. Da er du klar.

MÅL:

Mål er å bygge i 8 bunker i midten av bordet. De fire første bunkene bygges oppover fra ess til konge. De fire siste bygges nedover fra konge til ess. Farge har ingen betydningRegler

Du kan flytte det øverste kortet fra begge de øverste bunkene, fra utslagsbunken og ett av de fire kortene i "Fri-cellene". Du kan kun flytte inn i bordet dersom det er mulig å bygge på en av de 8 bunkene i bordet. Når du tar et kort fra fri-cellene, skal du fylle plassen med et kort fra stokken. Når stokken er tom, kan du flytte fra en av de andre hjelpebunkene, eller utslagsbunken. Du har lov å flytte det øverste kortet fra en av bunkene i bordet til en annen, f.eks fra nedover-bunkene til oppover-bunkene. Dette er mest sannsynlig nødvendig for å få kabalen til å gå opp. Når stokken er tom, og du ikke kan bygge mer har du tapt, men som nevnt, i kjøkkenbenk-versjonen snur du bare utslagsbunken og fortsetter :) Du vil også finne regler for Aces and Kings Easy her, og da har du lov å snu utslagsbunken en gang. Da går nivå opp til 3, så fortsatt vanskelig.


Andre varianter av denne kabalen:

Acey and Kingsley
Deuces and Queens
Racing Aces
Double Aces and kings
Aces and Kings Easy

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker