Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

PyramidenNivernaiseFour SeasonsRegler til kabalen Crecent


Vanskelighetsgrad: 2
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Finn først 4 Ess, en fra hver farge - og legg de i hver sin ut-bunke midt på bordet. Så finner du fire Konger, en fra hver farge - og legger de i hver sin ut-bunke rett over Essene. Så deler du ut resten av kortene i 16 vifter/bunker rundt ut-bunkene, med 6 kort i hver.

MÅL:

Bygg de fire ut-bunkene som starter med Ess opp til Konge i hver farge (en med spar, en med hjerter osv). De fire ut-bunkene som starter med Konge bygges ned til Ess, også det i hver farge.Regler

Du kan bygge enten opp eller ned på det øverste kortet i en vifte. Du må følge farge, spar på spar - hjerter på hjerter osv. Du kan bygge rundt fra Ess til Konge, eller fra Konge til Ess. Kun ett og ett kort kan flyttes om gangen. Blir en vifte tom, kan du ikke begynne på en ny. Du kan flytte kort fra en ut-bunke til en annen om det vil hjelpe deg. Når du står fast kan du tre ganger i løpet av kabalen flytte det nederste kortet i alle viftene og legge det som det øverste kortet i viften.


Andre varianter av denne kabalen:

Crescent Four
Crescent Fankabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker