Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Poker ChallengeTower of HanoiLady CadoganRegler til kabalen Corona


Vanskelighetsgrad: 3
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut 12 kolonner med tre kort i hver, alle med kortsiden opp. Snu også ett kort til utslagsbunken.MÅL:

Målet er å bygge åtte ut-bunker fra Ess til Konge i hver farge (spar,hjerter,ruter og kløver).Regler

Du bygger nedover i verdi i bordet, etter farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv). Du kan kun flytte på ett og ett kort (det nederste i en kolonne). En tom kolonne fylles fra utslagsbunken, eller fra stokken om den er tom. Fra stokken snur du ett og ett kort til utslagsbunken. Du kan ikke snu denne og dele ut på nytt.


Andre varianter av denne kabalen:

Richard's Patience
Quadrangle
Triple Line
Busy Aces
Limited

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker