Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Ace-RaceAce of HeartsJoker Golf SolitaireRegler til kabalen Compass


Vanskelighetsgrad: 3
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut ett kort til midten av bordet, og snu ett kort i utslagsbunken.MÅL:

Kortet du delte ut i midten, skal være med og bestemme startkortet i bunkene du skal bygge i. Du skal ha en bunke i hver kompass-retning rundt kortet i midten. Nord-Syd bunkene skal bygges opp i verdi, med startkort en verdi over kortet i midten. Øst-Vest skal bygges ned i verdi, med startkort en verdi under kortet i midten. Målet er å få alle kort fra stokken og utslagsbunken ut i de fire bunkene.Regler

Nord-Syd bunkene bygges altså opp i verdi, farge har ingen betydning. Du kan bygge rundt, fra Konge til Ess-2 osv. Øst-Vest bunkene bygges ned i verdi, farge ingen betydning. Du kan også her bygge rundt, fra Ess til Konge-Dame osv. Antall kort i hver bunke har ingen betydning, så lenge du får ut alle kortene fra stokken og utslagsbunken. Du må gjerne flytte kort fra en bunke til en annen, som vil hjelpe deg med byggingen. Når stokken er tom, kan du snu utslagsbunken og dele ut igjen på nytt 2 ganger.


Andre varianter av denne kabalen:


kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker