Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Simple PairsRoyal SolitaireBlue Mountain ScorpionRegler til kabalen Club


Vanskelighetsgrad: 5
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut 11 vifter med tre kort i hver. Det underste kortet skal være med kortsiden ned. Del ut 3 vifter i første rekke, fire i rekke to og fire i rekke 3. Snu også ett kort til utslagsbunken.MÅL:

Bygg åtte ut-bunker opp fra Ess til Konge, i farger (spar,hjerter,ruter og kløver).Regler

I viftene kan du bygge ned i verdi, med sort kort på rødt, rødt på sort. Du kan kun flytte på ett og ett kort. En tom vifte kan fylles med hvilket som helst lovlig kort. Regelen her er at kort fra vifter i første rekke ikke kan flyttes til rekke to eller tre. Vifter i rekke to og tre kan legges i hvilken som helst vifte. Fra stokken snur du ett og ett kort til utslagsbunken. Øverste kort i utslagsbunken kan bygges på toppkortet i alle viftene, eller legges i en ut-bunke. Når stokken er tom, kan du ikke snu utslagsbunken.


Andre varianter av denne kabalen:

Easthaven
kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker