Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

AlternationHypotenuseBeehive BlitzRegler til kabalen Citadel

En litt enklere versjon av Beleaguered Castle, forskjellen ligger i utdelingen.
Vanskelighetsgrad: 5
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

Finn de fire essene i stokken, og legg de ut på rekke, under hverandre midt på bordet. Så deler du ut resten av kortene i 8 vifter, 6 kort i hver bunke. MENS du deler, kan du flytte ut kort i ut-bunkene om det er mulig !MÅL:

Å få alle kortene ut, Du bygger opp fra ess til konge i hver sin farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv).Regler

Du kan bygge ned i verdi på toppkortet i hver vifte, uavhengig av farge. Du kan kun bygge med det øverste kortet i hver vifte. Blir ene viften tom, kan du flytte ett av de andre topp-kortene dit. Gode strategier er å ikke bygge for langt på den ene av Ut-bunkene i forhold til de andre, og forsøk å få en tom plass i bordet så fort som mulig. Det blir på en måte en fri-celle. Husk på - forskjellen her i forhold til Beleaguered Castle-kabalen er at du kan legge kort i utbunken under utdelingen !!


Andre varianter av denne kabalen:

Beleaguered Castle
kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker