Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Gold MineLittle SpiderHalloween TripeaksRegler til kabalen Chelicera


Vanskelighetsgrad: 5
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut til 7 kolonner. I de fire første skal det være 4 kort i hver, i de tre siste er det 7 kort. Alle med kortsiden opp.MÅL:

Mål er å lage fire sekvenser i bordet, fra Konge og ned til Ess i hver farge (spar, hjerter, ruter eller kløver).Regler

Du bygger nedover i verdi og etter farge (spar på spar, hjerter på hjerter). Du kan flytte kort som i en skorpion kabal. Hvilket som helst kort i en kolonne kan sammen med kortene under flyttes til ny kolonne, så lenge kortet du flytter er en under i verdi og i samme farge som det kortet du flytter til. Når en kolonne blir tom, tar du 3 kort fra stokken og legger i kolonnen. Når stokken er tom, kan du fylle en tom kolonne med en Konge, eller en gruppe kort som starter med en Konge.


Andre varianter av denne kabalen:

Scorpion
Scorpion IIkabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker