Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Maya PyramidCrazy Quilt TabletAunt MaryRegler til kabalen Capricieuse

Her skal alle kortene deles ut i bordet med en gang !
Vanskelighetsgrad: 8
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut alle kortene i 12 kolonner, 8 kort i hver kolonne. Under utdelingen kan du flytte kort som går til en utbunke.

MÅL:

Fire ut bunker til venstre - de bygges opp fra Ess til Konge, i fargen til start-kortet. Det må være fire Esser, en fra hver farge (spar,hjerter,ruter og kløver). Fire utbunker til høyre, bygg ned fra Konge til Ess, også her en Konge fra hver farge.Regler

Siden du allerede under utdelingen kan legge kort til ut-bunkene, vil det variere hvor mange kort det er i hver kolonne. Du kan bygge opp eller ned i alle kolonner, og bygger etter farger (spar på spar, hjerter på hjerter osv). Kun ett og ett kort kan flyttes på (det nederste kortet i hver kolonne). En tom kolonne kan fylles med hvilket som helst ledig kort. Når du står fast samler du sammen alle kortene i bordet, og deler ut igjen. Du kan gjøre det to ganger.


Andre varianter av denne kabalen:

Nationale
kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker