Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen Calculation Free Cell

Calculation-kabalen blandet med FreeCell.
Vanskelighetsgrad: 10
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut som til Freecell, 8 kolonner med kort. Alle med kortsiden opp. Del ut alle kortene, det blir fire flere kort i de fire første kolonnene.MÅL:

Målet er å få flyttet alle kortene til ut-bunkene, så du har 13 kort i hver. Hver bunke skal være av forskjellig farge (en i spar, en i hjerter osv). Første ut-bunke skal starte med en Ess, neste med en toer, den tredje med en treer og den siste med en firer.Regler

Ut-bunkene skal du bygge oppover etter følgende regler: Den som starter med ett Ess, skal bygges oppover med +1 i verdi i samme farge, f.eks Hjerter Ess- Hjerter 2. Andre bunke med +2, f.eks Kløver 2 - Kløver 4. Tredje bunke med +3 og fjerde med +4. Eksempelvis blir den fjerde da bygd slik: 4-8-12-3-7-J-2-6-10-Ess-5-9-Konge. I bordet bygger du nedover på vanlig måte, Sort på rød- rød på sort. Du kan også "bygge rundt", f.eks 2-Ess-Konge-Dame. Tomme kolonner kan fylles med hvilket som helst ledig kort. Du kan i utgangspunktet kun flytte på ett og ett kort, men med hjelp av friceller kan du klare å flytte sekvenser også.


Andre varianter av denne kabalen:

Calculation
FreeCellkabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker