Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Blue Mountain ScorpionCrecentScottish SolitaireRegler til kabalen Boxing The Compass


Vanskelighetsgrad: 4
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Finn først de åtte essene, de skal du legge til utbunkene. Skal forsøke å forklare oppsettet så forståelig som mulig her :) Begynn til venstre i bordet, ca midt på. Legg de to Spar Essene der, rett under hverandre. Neste kolonne, rett ved siden av legger du fire kort fra stokken rett under hverandre. Neste kolonne to kort rett under hverandre, litt større mellomrom enn det var mellom Essene. Fjerde og femte kolonne: Kløver Essene øverst, så to kort, så Stokken i den venstre og utslagsbunken i den høyre, så to kort, og til slutt Hjerter Essene nederst. Så gjentar du 1-3 kolonne, med Ruter Essene ytterst. Nå trenger du jo ikke å legge de ut slik, men det har noe med navnet på kabalen å gjøre (se reglene).MÅL:

Bygg åtte ut-bunker, fra Ess til Konge i den fargen som Essen er (spar,hjerter,ruter eller kløver)Regler

Du kan ikke bygge på bunkene, men erstatte kort som du legger til en utbunke på følgende måte: 1) du kan ta øverste kortet i utslagsbunken, eller 2) ta ett kort fra en annen bunke i bordet, MEN: kortet du legger på en tom plass må være i samme farge som den nærmeste Essen ! Hver Ess har to slike bunker. Fra stokken snur du ett og ett kort til utslagsbunken. Når stokken er tom, kan du snu utslagsbunken, og dele ut ett og ett kort en gang til


Andre varianter av denne kabalen:

Four Winds
kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker