Kabal24.no


Søk på kabal-navn:




Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen Big Spider Two Suit

Spider-kabal med tre kortstokker. Det er kun to farver - Sort og Rød. Du må bare late som at alle hjerter og ruter er en farge, og spar og kløver er en farge.
Vanskelighetsgrad: 9
Antall kortstokker: 3


Utdeling/klargjøring av kabalen

I bordet skal du dele ut til 13 kolonner. Kun den siste raden skal være med kortsiden opp. Det skal være 6 kort i hver kolonne.



MÅL:

Målet er her å bygge fra Kong til Ess i sekvens nedover i en kolonne i bordet. Sekvensen må enten bestå kun av røde kort, eller av sorte kort. I alt blir det 12 slike sekvenser.



Regler

Kortene du spiller med nå, skal altså regnes som enten sort farge eller rød farge. Kløver og spar er altså en, hjerter og ruter er en. I bordet bygger du nedover i verdi, uavhengig av farge. Du kan flytte på ett og ett kort, eller sekvenser som består kun av en farge (sort eller rød), så lenge kortet du flytter til (nederste i en kolonne) passer inn i sekvensen. En tom kolonne kan fylles med hvilket som helst ledig kort, eller en sekvens. Når du ikke har flere trekk igjen og når du har kort i hver kolonne, kan du ta kort fra stokken. MEN, når du gjør det, må du legge ett kort nederst i hver kolonne. Dette er ingen fordel, så ordne gode sekvenser så godt du kan før du snur kort fra stokken. Det beste er å få tomme kolonner så raskt du kan, så du får plassert sekvenser der. Når du har en sekvens fra Kong og ned til Ess i en farge (sort eller rød), kan du ta vekk hele sekvensen.


Andre varianter av denne kabalen:

Big Spider
Spider



kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker