Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

EliminatorTripeaks ReserveCard ShuffleRegler til kabalen Betsy Ross

Her bruker du fire av kortene som hjelpekort, som ikke er med i kabalen. Betsy Ross heter denne kabalen på kabal24.no men har også andre navn, f.eks Four Kings, Musikal Patience, Fairest og Quadruple Alliance.
Vanskelighetsgrad: 2
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

Finn først ett Ess, en toer, treer og firer. Legg de øverst på bordet - de skal kun være hjelpekort. Så finner du en toer, en firer, sekser og åtter og legger de rett under hjelpekortene (i den rekkefølgen de er nevnt). De kortene er starten på hver sin utbunke.MÅL:

Se under regler, alt står der.Regler

Her er det ingen bygging i bordet, kun på ut-bunkene. Hjelpekortene over ut-bunkene viser hvor stor verdi det skal være mellom hvert kort i hver bunke. Under Essen skal det altså være +1, F.eks 2-3. Farge har ingen betydning. Under toeren: +2, under treeren +3, og til slutt under fireren bygger du +4, f.eks 8-12. Du snur ett og ett kort og legger i utslagsbunken. Det øverste kortet i utslagsbunken kan legges i en ut-bunke om det passer med reglene. Når du er komt igjennom stokken, kan du snu utslagsbunken, og starte på nytt på den to ganger.


Andre varianter av denne kabalen:

Calculation
One234
Numeration


kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker