Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen Beetle

Nesten som "Spider", men her er alle kortene i bordet synlige.
Vanskelighetsgrad: 8
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

I bordet skal du dele ut til 10 kolonner. I de fire første kolonnene skal det være 5 kort, i de siste seks kolonnene skal det være fire kort i hver kolonne. Del kortene med kortsiden opp, så du ser alle kortene, men kun det nederste kortet er "ledig".MÅL:

Målet er her å bygge fra Kong til Ess i sekvens nedover i en kolonne i bordet. Sekvensen skal være i samme (f.eks en sekvens kun i spar). Dette skal du gjøre med alle kortene, så i alt blir det 8 slike sekvenser.Regler

I bordet kan du bygge nedover i verdi, uavhengig av farge. Du kan flytte på "ekte" sekvenser, altså sekvenser i samme farge (f.eks kun med spar eller kun med hjerter). Ellers kan du kun flytte ett kort, det nederste i kolonnen. En tom kolonne kan fylles med hvilket som helst ledig kort, eller en ekte sekvens. Når du ikke har flere trekk igjen og når du har kort i hver kolonne, kan du ta kort fra stokken. MEN, når du gjør det, må du legge ett kort nederst i hver kolonne. Dette er ingen fordel, så ordne gode sekvenser så godt du kan før du snur kort fra stokken. Det beste er å få bygd ekte sekvenser så fort du kan, og få tomme kolonner så raskt du kan, så du får plassert ekte sekvenser der. Når du har en ekte sekvens, fra Kong og ned til Ess, kan du ta vekk hele sekvensen.


Andre varianter av denne kabalen:

Spider
Black Widow
Brown Recluse


kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker