Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen Bedeviled


Vanskelighetsgrad: 2
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut til ni kolonner i bordet. Det er kun det siste kortet i hver kolonne som er med kortsiden opp, resten med kortsiden ned. Første kolonne med 9 kort, andre kolonne med 8 kort osv. til den niende kolonnen, som kun har ett kort. Snu også ett kort til utslagsbunken.MÅL:

De fire første utbunkene skal du bygge opp fra Ess til Konge etter farge. To av bunkene med røde kort, de to andre med sorte kort. I de andre fire utbunkene får du kun legge ut en hel sekvens ned i verdi fra Konge til Ess , med sort kort på rødt, rødt på sort. To av bunkene starter med sorte konger, de to siste med røde konger.Regler

I bordet bygger du nedover i verdi, etter motsatt farge (sort på rød, rød på sort). Du kan flytte på ett og ett kort (det nederste i hver kolonne), eller en ordnet sekvens (også nederst i kolonnen). En tom kolonne kan fylles på igjen, men kun med Konger, eller en sekvens som starter med en Konge. Fra stokken snur du ett og ett kort til utslagsbunken. Øverste kort i bunken kan brukes til bygging i bordet, eller til en ut-bunke. Når stokken er tom, kan du snu utslagsbunken en gang og dele ut igjen. Tips: Du må hele tiden huske på at du ikke bare skal bygge ett og ett kort i de fire første ut-bunkene, men at du også må bygge hele sekvenser ned i bordet fra Konge til Ess. Vurder derfor alltid om du kan flytte ett kort til de ut-bunkene hvor du bygger opp, eller om du trenger det kortet for å få ferdig en hel sekvens.


Andre varianter av denne kabalen:

Rouge et Noir
Diavolokabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker